HOME
 
elektronika@crowave.com
     
 
GALERIJA
 
     
 
 
 
 
     
     
     
 
SLIKE - Originalne fotografije CROW DUB-a (neuljepšane, neobrađene i nefiltrirane). U izradi kućišta instrumenta težilo se praktičnosti, kompkatnosti, robusnosti i funkcionalnom rasporedu kontrola i konektora s jedne strane ali je također posebna pažnja posvećena i što boljoj završnoj obradi te originalnom vizualnom dizajnu CROW DUB-a s druge strane.
 
 

AUDIO SPECTRUM ANALYZER - Malo ugodne zabave i korisnog učenja na spektralnim analizatorima i osciloskopima. Sve što vam je potrebno za ove eksperimente to je jedan od mnogih besplatnih programa za tu namjenu kojeg ćete skinuti sa interneta, računalo sa zvučnom karticom (ako upoće i postoji još koje bez nje) i mono ili stereo audio kabel za izravno spajanje mikrofonskog ili linijskog ulaza iste sa CROW DUB-om.