HOME
THEREMIN

 

 

 

 
 

THEREMIN

 
 
Theremin je elektronički muzički instrument na kojem se melodija kreira pomicanjem ruku oko njegovih antena. Postoje theremini sa samo jednom antenom na kojima je moguće kontrolirati samo visinu zvuka te theremini sa dvije antene gdje ova druga služi za kontrolu jačine zvuka. Osim antena (koje mogu biti u obliku štapova ili ploča), kao osjetila položaja ruku izvođača u sličnim elektroničkim instrumentima mogu se koristiti ultrazvučni senzori, laseri i drugo, a obrada zvuka može biti digitalna ili analogna. Zajedničko za sve ove instrumente je to da se sviraju bez ikakvog fizičkog kontakta. Oni nemaju nikakvih čvrstih skala niti mehanizama kojima se određuju note koje se sviraju, osim same pozicije ruku svirača. Izum theremina 1919. godine označio je revolucionarnu promjenu u načinima razmišljanja o muzičkim instrumentima i načinima na koje je moguće iz njih proizvesti muziku tako da on ne predstavlja samo napredak u konstrukciji elektroničkih muzičkih instrumenata već i početak jednog novog stila stvaranja muzike oslobođenog "krutosti" klasičnih instrumenata.

U osnovi, theremin se svira na način da se horizontalnim pomicanjem desne ruke oko antene za visinu zvuka mijenja visina zvuka, a vertikalnim pomicanjem lijeve ruke oko antene za jačinu zvuka mijenja se njegova jačina. Približavanjem ruku antenama visina zvuka raste, odnosno jačina zvuka se smanjuje, dok je obrnuti efekt kod udaljavanja ruku od antena. Zamišljene skale za visinu i jačinu zvuka mogu se kod boljih teremina podešavati u dovoljno širokim rasponima da se prilagode individualnim zahtjevima svirača, a u određenim granicama može se i oblikovati boja i oštrina inače vrlo specifičnog izlaznog zvuka theremina.

Kod većine muzičkih instrumenata potrebni su mjeseci ili godine mukotrpnog rada i vježbanja kako biste na njima uspjeli nešto odsvirati. Kod sviranja theremina pak je najvažniji osjećaj, pri čemu preciznost pomaka ruku igra važnu ali ne i ključnu ulogu. Ovdje je najvažnije biti u prisnoj vezi svojih osjećaja sa svim svojim osjetilima.

Naši vlastiti osjećaji s jedne strane i melodija sa druge strane dva su divna i prostrana svijeta. Ljudi su stvaranjem bezbrojnih muzičkih instrumenata, te dugotrajnim, predanim i ustrajnim radom na njima, oduvijek težili spajanju ta dva svijeta. Osjećaji i svijetovi koji nas pri tome ispunjavaju toliko su jaki i posebni da čak i pasivni promatrač nekog izvođača melodije jasno osjeća dio tih doživljaja. Međutim, unatoč brojnim muzičkim instrumentima i melodijama zvuka, priroda je većini ljudi na neki način ograničila, ako ne i onemogućila vlastitu komunikaciju između tih svjetova. Mi svi doduše, slušajući i uživajući u skladnim izvedbama melodija pojedinih izvođača zapažamo dovoljno toga što pobuđuje naše zanimanje ali smo često skloni zaključku da je uzalud upuštati se u vlastito istraživanje onoga što nam se čini jednako mukotrpno kao i lijepo, smatrajući da nema mogućnosti, vremena, znanja ni načina da sami stvorimo slična postignuća. No, sad nedavno, ozbiljno se udubivši u izradu i proučavanje ovog specifičnog instrumenta, ustanovio sam da rečeno istraživanje ipak nije neizvedivo, niti da je put zakrčen nesavladivim preprekama, već da tu ima itekako prostora za barem osnovna naslućivanja, pri čemu se od vas ne traži nikakva pretjerana umnost, talent ili vještina. Tvrditi da su u ovaj instrument ugrađena neka posebna skrivena svojstva kojima djeluje i proizvodi vidljive učinke na svirača uz minimum zalaganja, isto je kao i ne reći ništa; ali izvesti iz svojih osjećaja dvije ili tri jednostavne kretnje, a zatim osjetiti kako djelovanje proizvedenih zvučnih valova nedvojbeno slijedi tok naših osjećaja, već to je doista fascinantno postignuće koje će nedvojbeno izmijeniti napredak naše unutarnje kreacije.
 
 

 
 
 

PRINCIP RADA THEREMINA

Blok dijagram na slici prikazuje princip rada theremina. Sastoji se od tri oscilatora koji rade u istom frekvencijskom opsegu sa istom središnjom frekvencijom.


Frekvencije oscilatora za visinu i jačinu zvuka nijenjaju se sa promjenom kapaciteta između antena oscilatora i uzemljenja. Uzemljenje predstavlja tijelo svirača, te se pribložavanjem tijela anteni povećava kapacitet i time frekvencija oscilatora kao i obrnuto. Referentni oscilator cijelo vrijeme radi na jednoj točno određenoj frekvenciji, npr. 455 kHz. Frekvencije referentnog oscilatora i oscilatora za visinu zvuka (f1 i f2) miješaju se u mješaču na čijem izlazu dobivamo zbroj (f1+f2) i razliku (f1-f2) ove dvije frekvencije. Nisko-propusnim filtrom filtrira se zbroj frekvencija, koji u našem primjeru iznosi oko 900 kHz, a propušta se samo razlika frekvencija koja je u audio opsegu od oko 10 Hz do 2 kHz. Ukoliko su frekvencije oba oscilatora iste, razlike frekvencije nema i iz izlaza mješača nema nikakvog audio signala. Sinusoidni valni oblik audio signala iz filtera može se izobličiti u signale slične pravokutnom ili pilastom valnom obliku i to stvaranjem prikladne veze između referentnog oscilatora i oscilatora za visinu tona čime se dobiva drugačija oštrina i boja izlaznog zvuka.

 
 
 

Audio signal iz nisko-propusnog filtera pojačava u NF pojačalima na razinu potrebnu za linijski izlaz na audio pojačala snage ili izravno spajanje zvučnika, odnosno slušalica.

Oscilator za jačinu zvuka podešava se tako da njegova frekvencija pada približavanjem ruke anteni. Signal ovog oscilatora vodi se na pojasni filtar čija je centralna frekvencija nešto veća od najveće frekvencije oscilatora za jačinu zvuka. Ako frekvencija oscilatora raste jačina izlaznog signala iz pojasnog filtra također raste i obrnuto. Graf na slici pokazuje kako jačina izlaznog signala iz pojasnog filtra ovisi o njegovoj karakteristici na dijelu prema središnjoj frekvenciji. Izlazni signal se zatim uz pomoć diodnog detektora i filtera pretvara u istosmjerni napon koji se dalje pojačava u pojačalu i limitira u prikladan opseg za kontrolu jačine izlaznog signala iz mješača.

 
 
 
 
 

KONSTRUKCIJA THEREMINA

Theremin je instrument kojeg nije lako napraviti niti ga je jednostavno ugoditi. Na internetu možete pronaći na desetke elektroničkih shema za izradu thermina, međutim, mnoge izvedbe theremina imaju niz nedostataka koje značajno utječu na kvalitetu izlaznog signala, do te mjere da se oni u konačnici i ne mogu uspješno koristiti za stvaranje melodije već eventualno mogu poslužiti samo u neke eksperimentalne svrhe. Najveći nedostaci takvih theremina su nekonzistentnost zvuka, velika nelinearnost i mali domet zvučnih skala na antenama, mali tonski opseg zvuka (raspon oktava), nemogućnost oblikovanja izlaznog signala te nemogućnost podešavanja opsega i skala na atenama, a uz to pojedini theremini imaju samo antenu za visinu tona (odnosno nemaju antenu za jačinu zvuka). S druge strane kvalitetan theremin zahtijeva vrlo precizno podešavanje oscilatora, filtera i napona na pojedinim elektroničkim stupnjevima instrumenta, te postizanje rezonancije antena sa sklopovima za izjednačavanje u cilju otklanjanja navedenih negativnoh efekata. Stoga ćete se u samogradnji suočiti sa potrebom precizne izrade velikog broja ključnih elemenata theremina (promjenjive zavojnice, transformatori, filtri i antene), a podešavanje istih je otežano zbog potrebe kompenzacije različitih parazitskih kapaciteta koji će se pojavljivati tijekom sklapanja uređaja u kučište, zatim spriječavanja heterodinskog efekta i drugih neželjenih pojava koje su inače karakteristične u RF tehnici.

Kvalitetni theremini kod nas su teško dobavljivi a cijene im se kreću od 3500 kn na dalje. Ukratko, samo osnovne elektroničke komponente za izradu kvalitetnog theremina čine trošak od najmanje 1000 kn, a zatim nije zanemarivo spomenuti i nužnost funkcionalne i praktične izvedbe antena kao i postizanje ukupne zadovoljavajuće estetike gotovog instrumenta. Ove opise dajem iz vlastitog iskustva i nakon izrađenih niz theremina na osnovu dostupnih elektroničkih shema, od kojih su većina njih bili razočaravajući kako po mogućnostima tako i po kvaliteti zvuka. Zadnji moj izrađeni theremin produkt je svih iskustava koje sam pri tome stekao i svrstavam ga u kategoriju kvalitetnih uređaja ove vrste. S obzirom da želim nastaviti sa izučavanjem i izradom sličnih "beskontaktnih" muzičkih instrumenata, ovaj theremin nudim na prodaju po cijeni od 1000 kn, a što je cijena dijelova koje bilo potrebno nabaviti za izradu istog. Antene ovog theremina se na vrlo jednostavan način mogu montirati i demontirati radi lakšeg transporta i skladištenja, a u kompletu dobivate i adapter za mrežno napajanje, te rasklopivi stalak kojim ćete theremin postaviti na prikladnu visinu za sviranje. Njegov izgled možete vidjeti na dvije gornje slike. Za sve informacije pišite na: theremin.neva@gmail.com

 
 

 
 
 

MELODIJA OSJEĆAJA

Postoji li mnoštvo svjetova ili je samo jedan? To je jedno od najplemenitijih i najuzbudljivijih pitanja u proučavanju prirode. Čovjek se tijekom svog postojanja razvija i formira u određene fizikalne i emotivne oblike ljudskog bića, a njih možemo promatrati kao dva svijeta između kojih mi sami stvaramo svoje veze. Osjećaji otkrivaju čovjekovom biću jedan daleko veći i snažniji svijet od onoga koji mogu obuhvatiti naša fizikalna osjetila, a taj svijet nije ni zaseban ni nestvaran produkt naše mašte već stvarna dimenzija jedinstvenog svemira dostupnog čovjekovom poimanju i kojega možemo u jednom doista stvarnom i dubokom smislu osjetiti i osjećati. Vrata osjetila i osjećaja su susjedna i jednaka. Mi se možemo truditi u odgonetavanju tajni dalekih i tuđih svjetova, ali mi i u sebi samima također nosimo beskrajno puno bezgraničnih svjetova - pozornica na kojima se odvijaju svi naši planovi, sve naše plovidbe i sve naše pobjede i porazi. Ti su svjetovi toliko prostrani, da je čitav fizikalni svemir sa svim svojim zvijezdama neznatan u usporedbi s njima. I u njima žive bića koja su pritajena u našim mislima i skrivena u našim osjećajima što bez prestanka stvaraju zvukove skladnih melodija postojanja.

Priroda ne otkriva svoje tajne odjednom i svima. Svakodnevno odrađivati višestruke zahtjeve na poslovnom planu i u privatnom životu iziskuje veliku dozu energije, podrške i samopouzdanja, a da bismo sve to kontinuirano mogli imati potrebno je održavati prikladnu vezu između svojih fizikalnih i nefizikalnih svjetova. Suvremeno društvo proizvelo je niz više ili manje uspješnih načina za održavanje ovih veza (npr. različiti hobiji, rekreacije, putovanja, umjetnost, socijalne mreže i dr.), a cilj svega je povezati nas sa nekim drugim svijetom u kojem možemo prepoznati svoj vlastiti unutarnji izvor i snagu svoga djelokruga. Sada se usuđujem reći da za stvaranje tih veza ne postoji jezik univerzalniji i jednostavniji, slobodniji od pogrešaka i nejasnoća od melodije. Raznovrsnost naših osjećaja koje svakodnevno stvaramo toliko je velika, a riznice skrivene u našim srcima toliko su bogate, da ljudski um nikad neće oskudijevati svježim melodijama.

Viđenje i doživljaj drugog svijeta možemo jednim dijelom postići samo slušanjem melodije pri čemu će nas osjećaj ispunjenosti i postojanja pratiti upravo onoliko koliko smo sposobni sebe unijeti u taj svijet pokazivanjem aktivnog zanimanja za usklađivanjem s istim. Međutim ničija melodija ne može za vas postići toliku rezonanciju svjetova osjećaja kao vaša vlastita. A dovoljno je u sebi prepoznati samo djelić pozitivne dimenzije i povezati je sa vlastitom snagom i energijom koju već posjedujemo za život kako bi podigli svijest o samima sebi i o svojem postojanju. Na taj način ćemo u sebi moći razviti mogućnost za stvaranjem vlastitih melodija, te izgraditi upornost da ne odustajemo od njih već odvažno kreirajući neumorno i dalje otkrivamo svoje vlastite svjetove koji će proširiti granice našeg poimanja. Jedino tako možemo postići osjećaj vlastitog zadovoljstva, što će samim time spriječiti povratak na loše modele života i ponašanja i zadržati dobar kontinuitet i ravnotežu u svemu do čega nam je stalo. Jedino tako ćemo biti sposobni razmišljati pozitivno uz veliku, ogromnu i neprekidnu emotivnu stabilnost, a pri tome mislim na ljubav i poštovanje nematerijalne prirode, te emotivnu i duhovnu prepoznatljivost osoba, što je zapravo sposobnost prepoznavanja vlastitih osjećaja i osjećaja drugih ljudi koji nisu kod svih jednako izgrađeni.

Ljudskom biću potrebna je jedna materija koja sve to sadrži u sebi i može probuditi sva osjetilna područja u čovjeku ukoliko je on sam u mnogo ključnih momenata nije sposoban razviti. Ovaj instrument posvećen je istraživanju upravo te ljudske dimenzije.

 
 

 

 

 

 

POSVETA

(iz pisma jedne posebne osobe)

 
     
 
"...Ponekad koristim ugodnu priliku prepustiti se melodiji tog prijatnog i uređenog zvuka kojim upravlja moja vlastita energija. Kroz melodiju jasno prepoznajem svu svoju dubinu emocija i otvorenost osjećaja. Tada mogu zamijeniti tamu u svom razumu zvukom kojeg sam navikla slušati puna razumijevanja i poštovanja. Imam strahoviti osjećaj jednog drugog svijeta. Polako zatvaram vrata svakodnevnice i otvaram svijet svojih najhrabrijih misli. Ima nečeg veličanstvenog u takvom poimanju života."